Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на релса тип 60

Референтен No: 37 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.06.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 25.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване