Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на релейни защити

Референтен No: 204 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 22.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 204-2017.pdf 28.12.2017 496 kb   

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 10.01.2018 39 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 12.02.2018 32 kb   

Протокол 2.pdf 12.02.2018 60 kb   

Протокол 3.pdf 12.02.2018 129 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване