Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на разтвор водно – карбамиден AdBlue

Референтен No: 157 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 05.02.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 06.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение за откриване.pdf 11.01.2019 250 kb   

Обявление.pdf 11.01.2019 244 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади