Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръкавици с пет пръста

Референтен No: 129 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 17.10.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 15.11.2018 172 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 15.11.2018 404 kb