Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на работно и специално облекло

Референтен No: 123 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 02.11.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 123 2017.pdf 09.10.2017 4155 kb   

Документация

Протоколи / доклади