Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на работно и специално облекло

Референтен No: 123 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 02.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 123 2017.pdf 09.10.2017 4155 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1.pdf 22.02.2018 1030 kb   

Протокол № 2.pdf 22.02.2018 1265 kb   

Протокол № 3.pdf 04.05.2018 1686 kb   

Протокол № 4.pdf 04.05.2018 2049 kb   

Протокол № 5.pdf 04.05.2018 463 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор MT-332 / 20.09.2018

MT-332-20-09-2018-ЗАЛ 21.09.2018 1334 kb   

Обявление за възлагане на поръчка