Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване

Референтен No: 224 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 03.04.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 224 2017.pdf 06.03.2018 4768 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение № 1.pdf 19.03.2018 249 kb   

Разяснение № 2.pdf 22.03.2018 371 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Protokol No 1 stamp.pdf 23.05.2018 261 kb   

Protokol No 2 stamp.pdf 23.05.2018 528 kb