Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на природен газ, по две обособени позиции

Референтен No: 156 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор МТ-72 / 13.03.2019

MT-72-13-03-2019-ЗАЛ 15.03.2019 824 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-22-04-2019-MT-72-2019 24.04.2019 94 kb   

2-SP-13-06-2019-MT-72-2019 13.06.2019 118 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-73 / 13.03.2019

MT-73-13-03-2019-ЗАЛ 15.03.2019 818 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-22-04-2019-MT-73-2019 24.04.2019 94 kb   

2-SP-13-06-2019-MT-73-2019 13.06.2019 118 kb   

Обявление за възлагане на поръчка