Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преносими компютри и лазерни многофункционални принтери

Референтен No: 186 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 19.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване