Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преносими компютри и лазерни многофункционални принтери

Референтен No: 186 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 19.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-135 / 12.04.2018

MT-135-12-04-2018 23.04.2018 1479 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка