Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на помпени агрегати

Референтен No: 112 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 15.11.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_112_2017.pdf 04.12.2017 55 kb   

Протокол 2_112_2017.pdf 04.12.2017 52 kb