Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ 1800

Референтен No: 25 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 12.06.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади