Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на пневматични автомобилни гуми за леки автомобили и приемане на излезлите от употреба гуми

Референтен No: 158 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 22.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 11.12.2017 77 kb   

Протокол 2.pdf 11.12.2017 164 kb   

Протокол 3.pdf 13.03.2018 171 kb   

Протокол 4.pdf 13.03.2018 123 kb   

Протокол 5.pdf 13.03.2018 101 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение.pdf 13.03.2018 109 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-129 / 05.04.2018

MT-129-5-04-2018 12.04.2018 580 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-140 / 13.04.2018

MT-140-13-04-2018 23.04.2018 665 kb   

Обявление за възлагане на поръчка