Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване за линейната част на гумено-лентов транспортьор /ГЛТ/

Референтен No: 89 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 27.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад