Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване за линейната част на гумено-лентов транспортьор /ГЛТ/

Референтен No: 89 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 27.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор MT-69 / 16.02.2018

MT-69-16-02-2018 26.02.2018 523 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT-70 / 16.02.2018

MT-70-16-02-2018 26.02.2018 694 kb   

Обявление за възлагане на поръчка