Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване и части за радиовръзка

Референтен No: 179 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 23.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 179-2017.pdf 28.12.2017 467 kb   

Документация

Протоколи / доклади