Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване и части за радиовръзка

Референтен No: 179 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 23.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване на срока

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 179-2017.pdf 28.12.2017 467 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 14.02.2018 32 kb   

Протокол 2.pdf 14.02.2018 46 kb   

Протокол 3.pdf 14.02.2018 90 kb   

Протокол 4.pdf 14.02.2018 88 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор MT 122 / 29.03.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT 123 / 29.03.2018

Обявление за възлагане на поръчка