Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на модули за изграждане на табло „децентрализирана периферия” за ЗС 1000кW

Референтен No: 30 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 28.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 30-2018.pdf 18.04.2018 378 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади