Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на миньорски ботуши - високи

Референтен No: 85 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 11.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 24.10.2018 101 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 24.10.2018 108 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 18.12.2018 122 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 18.12.2018 113 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 18.12.2018 147 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-18 / 23.01.2019

MT-18-23-01-2019-ЗАЛ 25.01.2019 973 kb   

Обявление за възлагане на поръчка