Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на миньорски ботуши - високи

Референтен No: 85 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 11.09.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Разяснения

Протоколи / доклади