Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на местими фургони (на шейна)

Референтен No: 40 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.07.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 12.07.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади