Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на местими фургони (на шейна)

Референтен No: 40 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.07.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 12.07.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 02.07.2019 497 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 19.09.2019 1320 kb   

Протокол 2.pdf 19.09.2019 1360 kb