Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на здравните служби и за зареждане на аптечките по работни места

Референтен No: 161 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 13.02.2019 102 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 13.02.2019 210 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 29.03.2019 197 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 29.03.2019 184 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 29.03.2019 155 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-150 / 10.05.2019

MT-150-10-05-2019-ЗАЛ 14.05.2019 1652 kb   

Обявление за възлагане на поръчка