Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на здравните служби и за зареждане на аптечките по работни места

Референтен No: 161 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.01.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади