Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на масло за дизелови двигатели

Референтен No: 90 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 342 / 25.09.2018

MT-342-25-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 596 kb   

Обявление за възлагане на поръчка