Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на масла за ТМО

Референтен No: 89 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 338 / 25.09.2018

MT-338-25-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 690 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор 339 / 25.09.2018

MT-339-25-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 657 kb   

Обявление за възлагане на поръчка