Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ

Референтен No: 209 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 16.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 209 2017.pdf 16.01.2018 4526 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение ЕЕДОП.pdf 30.04.2018 246 kb   

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1 stamp.pdf 07.06.2018 129 kb   

Протокол 2 stamp.pdf 07.06.2018 336 kb   

Протокол 3 stamp.pdf 17.07.2018 210 kb   

Протокол 4 stamp.pdf 17.07.2018 266 kb   

Протокол 5 stamp.pdf 17.07.2018 347 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване