Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ

Референтен No: 209 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 22.02.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 209 2017.pdf 16.01.2018 4526 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади