Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на контактен проводник и въжета за контактна мрежа

Референтен No: 154 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.02.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 08.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади