Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на консумативи за принтери и многофункционални печатащи устройства“

Референтен No: 5 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 18.04.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 5-2018г.pdf 09.03.2018 376 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 19.03.2018 28 kb   

Протоколи / доклади