Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на консумативи и резервни части за мелници „Fritsch“ на въглехимични лаборатории

Референтен No: 147 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 31.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-455 / 19.12.2018

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка