Енергийна независимост и национална сигурност

 

"Доставка на инертни материали"

Референтен No: 132 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 30.11.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

Становища на АОП

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение stamp.pdf 11.10.2018 22991 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади