Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на индустриално комуникационно оборудване

Референтен No: 108 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.09.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 05.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 3 / 05.01.2018

договор MT 3 - 2018 08.01.2018 838 kb   

Обявление за възлагане на поръчка