Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на индустриално комуникационно оборудване

Референтен No: 108 / 2017

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 05.09.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади