Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на хладилници и хладилни чанти

Референтен No: 79 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 12.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Документация ЗОП 79 2018 stamp.pdf 16.10.2018 2015 kb   

espd-request new.zip 16.10.2018 82 kb   

Разяснения

Разяснение № 1 stamp.pdf 24.10.2018 103 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад