Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на хидросъединители за багер Rs 2000

Референтен No: 80 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 02.08.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади