Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гуми за пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите.

Референтен No: 38 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 12.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-28 / 30.01.2019

MT-28-30-01-2019-ЗАЛ 06.02.2019 2096 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-27-03-2019-MT-28-2019-ЗАЛ 29.03.2019 179 kb   

Обявление за възлагане на поръчка