Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на грес за ел. машини

Референтен No: 181 / 2017

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 10 / 08.01.2018

MT-10-8-01-2018 12.01.2018 372 kb   

Обявление за възлагане на поръчка