Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на гориво бензин А95 Н за технологична механизация

Референтен No: 12 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 199 / 01.06.2018

MT-199-1-06-2018-ЗАЛ 06.06.2018 484 kb   

Обявление за възлагане на поръчка