Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на филтри за товарни автомобили IVECO и автомобили GREAT WALL

Референтен No: 77 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 27.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване