Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на филтри за товарни автомобили IVECO и автомобили GREAT WALL

Референтен No: 77 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 27.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-419 / 27.11.2017

MT-419-27-11-2017 14.12.2017 495 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT-432 / 11.12.2017

MT-432-11-12-2017 14.12.2017 628 kb   

Обявление за възлагане на поръчка