Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на филтри за технологична механизация

Референтен No: 191 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 15.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-87 / 28.02.2018

MT-87-28-02-2018 06.03.2018 747 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-88 / 28.02.2018

MT-88-28-02-2018 06.03.2018 533 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка