Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на филтри

Референтен No: 139 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 18.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 66 / 01.03.2019

Договор МТ 66-2019г. 05.03.2019 2230 kb   

Договор МТ 62 / 27.02.2019

Договор МТ 62-2019г. 05.03.2019 1434 kb   

Договор МТ 63 / 27.02.2019

Договор МТ 63-2019г. 05.03.2019 1269 kb   

Обявление за възлагане на поръчка