Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрозащитни средства – указатели за напрежение

Референтен No: 62 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.09.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 62-2018г..pdf 31.07.2018 10984 kb   

Документация

Протоколи / доклади