Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No: 7 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 23.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 7-2018.pdf 23.04.2018 395 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 27.04.2018 42 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.07.2018 119 kb   

Протокол 2.pdf 20.07.2018 161 kb