Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на дистанционни пръстени

Референтен No: 68 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 17.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 01.11.2018 728 kb   

Протокол 2.pdf 01.11.2018 701 kb   

Протокол 3.pdf 01.11.2018 1060 kb   

Протокол 4.pdf 01.11.2018 1113 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 432 / 12.12.2018

Договор МТ-432 13.12.2018 812 kb   

Обявление за възлагане на поръчка