Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на диаметрално делим лагер

Референтен No: 91 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 15.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване