Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на диаметрално делим лагер

Референтен No: 163 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 06.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 07.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП