Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на челен товарач оборудван с кофа

Референтен No: 26 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.07.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.07.2019 г.

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади