Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на батерии стартерни акумулаторни

Референтен No: 155 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 30.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване