Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на батерии стартерни акумулаторни

Референтен No: 86 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 07.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 07.08.2017 41 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 07.08.2017 85 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 21.09.2017 49 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 21.09.2017 83 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 21.09.2017 84 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-359 / 05.10.2017

Договор MT-359-2017 06.10.2017 861 kb   

Обявление за възлагане на поръчка