Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на батерии стартерни акумулаторни

Референтен No: 86 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 07.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01 07.08.2017 41 kb   

Протокол №МТ-02 07.08.2017 85 kb