Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на антени и букси за радиостанции

Референтен No: 56 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 27.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 56-2018.pdf 03.07.2018 591 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 11.10.2018 58 kb   

Протокол 2.pdf 11.10.2018 60 kb   

Протокол 3.pdf 11.10.2018 73 kb   

Протокол 4.pdf 11.10.2018 98 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 395 / 21.11.2018

Договор ЗОП 56-2018 26.11.2018 861 kb   

Обявление за възлагане на поръчка