Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на антени и букси за радиостанции

Референтен No: 56 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 27.07.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 56-2018.pdf 03.07.2018 591 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади