Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на акумулаторни батерии

Референтен No: 1 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение.pdf 24.04.2018 488 kb   

Протоколи / доклади