Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на акумулаторни батерии

Референтен No: 1 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение.pdf 24.04.2018 488 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 23.05.2018 112 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 23.05.2018 312 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 10.07.2018 320 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 10.07.2018 105 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 10.07.2018 155 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-284 / 13.08.2018

MT-284-13.08.2018_Z 15.08.2018 1171 kb   

Обявление за възлагане на поръчка