Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на адаптери и зъби за SRs 4000

Референтен No: 52 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 23.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 24.07.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Тех. спцификация ЗОП 52-2018-z.pdf 14.06.2018 100 kb   

530_781_311_000_P3.jpg 14.06.2018 507 kb   

530_781_311_008_P3.jpg 14.06.2018 330 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади