Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и пускане в експлоатация на лабораторна апаратура в изпитвателните въглехимически лаборатотии на ММИ ЕАД

Референтен No: 150 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 01.12.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади