Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и пускане в експлоатация на лабораторна апаратура в изпитвателните въглехимически лаборатотии на ММИ ЕАД

Референтен No: 150 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 01.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 24.11.2017 59 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор 79 / 23.02.2018

MT-79-23-02-2018 26.02.2018 626 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 80 / 23.02.2018

MT-80-23-02-2018 26.02.2018 565 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка