Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и монтаж на сухи трансформатори за местими ел. къщи за КТП 20/6 кV

Референтен No: 9 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 03.04.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 08.03.2018 39 kb   

Разяснение 2.pdf 19.03.2018 42 kb   

Разяснение 3.pdf 19.03.2018 32 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади