Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и монтаж на климатични инсталации за работни и почивни помещения, ел. зали и подстанции

Референтен No: 55 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.06.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.06.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади