Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и монтаж на климатични инсталации за работни и почивни помещения, ел. зали и подстанции

Референтен No: 55 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.06.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-441 / 19.12.2017

MT-441-19-12-2017 05.01.2018 977 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT-442 / 19.12.2017

MT-442-19-12-2017 05.01.2018 884 kb   

Обявление за възлагане на поръчка