Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка фургони оборудвани с климатик

Референтен No: 58 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 30.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 13.09.2018 206 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 13.09.2018 240 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 18.12.2018 298 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 18.12.2018 241 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 18.12.2018 436 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-25 / 30.01.2019

MT-25-30-01-2019-ЗАЛ 31.01.2019 1039 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT-26 / 30.01.2019

MT-26-30-01-2019-ЗАЛ 31.01.2019 1031 kb   

Обявление за възлагане на поръчка