Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка фургони оборудвани с климатик

Референтен No: 58 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 30.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 13.09.2018 206 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 13.09.2018 240 kb