Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини

Референтен No: 68 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 68 2017.pdf 19.06.2017 4048 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1.pdf 03.08.2017 290 kb   

Протокол № 2.pdf 03.08.2017 1100 kb   

Протокол № 3.pdf 21.09.2017 383 kb   

Протокол № 4.pdf 21.09.2017 352 kb   

Протокол № 5.pdf 21.09.2017 447 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-365 / 11.10.2017

MT-365-2017 12.10.2017 1204 kb   

Обявление за възлагане на поръчка