Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини

Референтен No: 68 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.07.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 68 2017 19.06.2017 4048 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 03.08.2017 290 kb   

Протокол № 2 03.08.2017 1100 kb