Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на електронни жп везни

Референтен No: 216 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 18.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_216_2017.pdf 15.02.2018 54 kb   

Протокол 2_216_2017.pdf 15.02.2018 94 kb   

Протокол 3_216_2017.pdf 04.04.2018 72 kb   

Протокол 4_216_2017.pdf 04.04.2018 97 kb   

Протокол 5_216_2017.pdf 04.04.2018 136 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-182 / 15.05.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-183 / 15.05.2018

Обявление за възлагане на поръчка