Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на електронни жп везни

Референтен No: 216 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 18.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади